αλατίζομαι


αλατίζομαι
αλατίζομαι, αλατίστηκα, αλατισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.